Trainingsfilosofie

De gevechtslopen vormen de basis van de vechtstijl. Het asli-gedeelte van de training bestaat vijf asli langkah's, die elk weer onderverdeeld zijn in subvariaties (series) en afhankelijk van de loop zo'n zeven series kent. In de basistraining worden naast de basis trap-, stoot en slagtechnieken 17 langkahs onderricht en 24 latihans (waarvan enkele in meerdere variaties). De basis langkahs en latihans worden over het algemeen uitgevoerd in hogere standen, naarmate ze vorderen worden langkahs en latihans in steeds lagere standen uitgevoerd. Afhankelijk van de inzet van de leerling (volgen van lessen en de mate waarin thuis wordt getraind) kan de basis in drie tot vier jaar geleerd worden. Bij voldoende ontwikkeling en talent zal in de laatste fase van de basis over het algemeen reeds een start gemaakt worden met de eerste asli-trainingen.

De vechtkunstfilosofie van Barongsai is gegrondvest op herhalingen en training van het intuïtieve handelen. Om gevechtstechnieken daadwerkelijk als intuïtieve handeling te kunnen toepassen in een gevecht moeten de technieken ontelbare malen herhaald en gevisualiseerd worden tot ze verworden tot reflex gestuurde handelingen. In deze gevechtslopen komt dit tot uiting in één of een serie van hoofdtechnieken die gedurende de loop meerdere keren wordt herhaald. Anders dan in andere stijlen zijn de afzonderlijke langkahs daardoor geen aaneenschakeling van een grote variëteit aan technieken. Dit stimuleert in onze filosofie niet het aankweken van ‘reflexen op zicht’ (visualiseren) De basis- tot en met de gevorderde asli technieken versterken elkaar, waardoor het kweken van ‘reflexen op zicht’ op een natuurlijke wijze training gewaarborgt wordt. De bewegingen van afweer tot aanval zijn zo in de stijl verweven dat beoefenaren al in de basistraining ervaren dat de gevechtskunst van Silat Barongsai daadwerkelijk gebaseerd is op functionaliteit, economie van beweging en het kweken van reflexen op zicht. Vanaf de eerste training wordt daarmee toegewerkt naar een gevechtsmentaliteit waarbij iedere aanval in een zo kort mogelijke reactie wordt overgenomen door een tegenaanval.

Alhoewel de trainingen van Barongsai tegenwoordig in een open omgeving worden gegeven en de lessen in principe voor iedereen toegankelijk zijn, wordt de omgang binnen de school nog zoveel mogelijk traditioneel benaderd. Naast de schoolregels die door een ieder dient te worden gerespecteerd (respect voor de leraar en de medeleerlingen, gedrag buiten de school, gebruik van de technieken e.d.) is de training nog steeds zoveel mogelijk gericht op het praktische gevecht. In het onderricht wordt dan ook nog steeds geen beperking betracht ten aanzien van de trefpunten van een tegenstander omdat je naar onze overtuiging vecht zoals je traint.