De Nederlandse generatie

De eerste 'Nederlandse' leraren zijn Leonard van Schukkmann en Roy van der Hijde († 1997) Zij zijn in de jaren zeventig onderricht door hun opa, Paatje Beynon. De huidige guru kepala is Leonard van Schukkmann maar heeft zich als actieve leraar teruggetrokken en houdt zich voornamelijk bezig met het lesgeven in en de training van tenaga dalam en qi qong.

Op dit moment worden de lessen verzorgd door een nieuwe generatie. De leraren die nu in de school Silat Barongsai lesgeven zijn eind jaren zeventig en begin tachtiger jaren aan hun Silat-training begonnen onder leiding van de guru's Van Schukkmann en Van der Hijde. De leiding van de school valt nu onder de verantwoordelijkheid van guru Patrick Vernack, hij wordt daarin bijgestaan door een aantal medeleerlingen van de oudste generatie en pelatih (assistent) Steven Aalten.