Contributie

Inschrijfgeld: € 20,- (eenmalig)

Maandelijkse contributie: € 30,- per maand

Proefles: kosteloos (eenmalig)


Iedere nieuwe leerling krijgt bij inschrijving een reglement overhandigt waarin de gedragsregels en omgangsvormen zijn weergegeven. Silat Barongsai behoudt zich te allen tijde het recht voor leerlingen te weigeren of verdere deelname aan trainingen te verbieden.


Silat Pukulan Barongsai is een vereniging op niet commerciële grondslag. De contributie bijdrage die wij van onze leerlingen vragen komt geheel ten goede aan de huur van de trainingslocatie.